Бюджет

Отчет за първо тримесечие на 2024 г.

Обяснителна записка към отчет за първо тримесечие на 2024 г.

Покана до Обществения съвет за общо събрание на 25.04.2024 г.

Отчет за четвърто тримесечие на 2023 г.

Обяснителна записка към отчет за четвърто тримесечие на 2023 г.

Покана до Обществения съвет за общо събрание на 25.01.2024 г.

Отчет за трето тримесечие на 2023 г.

Обяснителна записка към отчет за трето тримесечие на 2023 г.

Покана до обществения съвет за общо събрание на 19.10.2023 г.

Отчет за второ тримесечие на 2023 г.

Обяснителна записка към отчет за второ тримесечие на 2023 г.

Покана до обществения съвет за общо събрание на 06.07.2023 г.

Отчет за първо тримесечие на 2023 г.

Обяснителна записка към отчет за първо тримесечие на 2023 г.

Покана до обществения съвет за общо събрание на 25.04.2023 г.

Отчет за четвърто тримесечие на 2022 г.

Обяснителна записка към отчет за четвърто тримесечие на 2022 г.

Покана до обществения съвет за общо събрание на 18.01.2023 г.

Отчет за трето тримесечие на 2022 г.

Обяснителна записка към отчет за трето тримесечие на 2022 г.

Покана до обществения съвет за общо събрание на 17.10.2022 г.

Отчет второ тримесечие на 2022 г.

Утвърден бюджет за 2022 г.

Обяснителна записка към второ тримесечие на 2022 г.

Покана до обществения съвет за общо събрание на 04.07.2022 г.

Отчет първо тримесечие 2022 г.

Обяснителна записка към първо тримесечие на 2022 г.

Покана до обществения съвет за общо събрание на 21.04.2022 г.

Отчет четвърто тримесечие 2021

Обяснителна записка към четвърто тримесечие на 2021 г.

Покана до обществения съвет за общо събрание на 13.01.2022 г.

Отчет трето тримесечие 2021

Обяснителна записка към трето тримесечие 2021

Покана до обществения съвет за общо събрание на 21.10.2021 г.

Отчет второ тримесечие 2021

Ообяснителна записка второ тримесечие 2021

Покана до обществения съвет за общо събрание

Отчет първо тримесечие 2021

Обяснителна записка първо тримесечие 2021

Покана до обществения съвет за общо събрание 20.04.2021

Заповед за утвърждаване от община

Бюджет 2021

Обяснителна-записка 31.12.2020

Касов отчет 31.12.2020

Покана за общо събрание 18.01.2021

Обяснителна записка към 30.09.2020

Касов отчет към 30.09.2020

Покана за общо събране 13.10.2020

обяснителна-записка-30062020.

Касов-отчет-към-30062020

Покана-за-общо-събрание

първо-тримесечие-2020

обяснителна-записка

Покана-до-обществения-съвет

утвърден-бюджет-2020

бюджет-2020.

отчет-31-12-2019.pdf

покана-до-обществения-съвет-за-общо-събрание-23.01.2020.pdf

покана-до-колектива-за-общо-събрание-23.01.2020.pdf

ОТЧЕТ

обяснителна-записка-към-30092019

отчет-към-30062019

обяснителна-записка

Покана-за-общо-събрание-

заповед-бюджет-2019-год..pdf

бюджет-начален-план-2019.pdf

касов-отчет-към-31.03.2019-год..pdf

обяснителна-записка.pdf