ОП „Наука и образование за интелигентен растеж“

Проект „Образование за утрешния ден“

Сформирана е група от ученици от 2. до 6. клас „Дигитален свят“

https://www.mon.bg/bg/100546