Проекти

1. ПРОЕКТ „С ГРИЖА ЗА НАШЕТО УЧИЛИЩЕ, С ОБИЧ КЪМ ПРИРОДАТА“ ЗА-ЧИСТА-ОКОЛНА-СРЕДА-2019

2.  НАЦИОНАЛНА ПРОГРАМА „ИНОВАЦИИ В ДЕЙСТВИЕ“  Иновации-в-действие

3.  ТГС „БЪЛГАРИЯ – СЪРБИЯ“

  4. „ОСИГУРЯВАНЕ НА СЪВРЕМЕННА ОБРАЗОВАТЕЛНА СРЕДА”

Модул

„Подкрепа на целодневното обучение”

ДОКАТО СЕ ЗАБАВЛЯВЯМ – НЕУСЕТНО ВСИЧКО НАУЧАВАМ