Проект към ПУДООС

От м. май до м. октомври Основно училище „Петър Парчевич“ реализира проект „С грижа за нашето училище, с обич към природата“ (облагородяване на местата за учене на открито, спорт и отдих) по Национална кампания „За чиста околна среда“ – 2019 година на тема „Обичам природата и аз участвам“ към Предприятието за управление на дейностите за опазване на околната среда (ПУДООС).

Целта на проекта бе подпомагане на образователно-възпитателния процес по екологична култура, създаване на атрактивна и желана среда за обучение и отдих на учениците, приобщаване на учители, ученици и родители към идеята за опазване на околната среда.

В резултат на проектните дейности са:

  • почистени и озеленени площи в училищния двор, подрязани са храсти и дървета;
  • закупена и монтирана пейка за класна стая на открито;
  • закупено и монтирано съоръжение за спорт;
  • закупени и монтирани кошчета за отпадъци;
  • укрепена и измазана рушаща се стена, върху която са нарисувани елементи от чипровските килими (фасада „Гордеем се с чипровския килим“);
  • ремонтирана и пребоядисана метална декоративна ограда в двора, с изрисувани мотиви от чипровските килими;
  • монтирани къщички за птици.

Така днес имаме любимо място за учебни занимания на открито, спорт и отдих.

Това са резултатите:

По време на изпълнение на проекта:

и преди……