Месец: април 2020

Обръщение на директора на ОУ „Петър Парчевич“

 

Скъпи ученици и родители,

Прекъсването на учебния процес в училищата във връзка с въведеното извънредно положение наложи промени не само в организацията и методите на обучение, но и в графика на учебното време. Обучението в електронна среда от разстояние стартира ефективно и в нашето училище, благодарение на обединените усилия на всички участници в процеса – учители, родители, ученици. В хода на обучението се подобри организацията и ефективността, но наред с това се натрупа и умора. В тази връзка в периода от 13 април до 16 април ще се разнообразят заниманията и ще се предостави възможност за разтоварване на учениците, като в същото време се ангажира тяхното внимание и се осигури спазването на мерките за социална изолация чрез провеждане в електронна среда на занимания по интереси, обучение по предмети в областта на изкуството, технологиите и спорта; виртуално посещение на музеи, гледане и обсъждане на филми с учебна цел, обсъждане и реализиране на екипни проекти, провеждане на часове на класа и/или занимания, насочени към здравното, екологичното, гражданското и патриотичното образование, към безопасността на движението и опасностите в интернет, като дневната ангажираност на учениците няма да надвишава 4 часа. Класните ръководители ще уведомят ученици и родители за програмата, по която ще се работи.

Благодаря още веднъж на учениците за тяхното сериозно отношение към дистанционния учебен процес и за подкрепата, която оказват родителите.

Скъпи ученици, бъдете здрави и си останете в къщи. Знам, че пролетното настроение вече витае навсякъде около нас, иска ви се да излезете навън, да се срещате с приятели и да споделите с тях свободното си време, но, моля ви, не го правете, останете си в къщи, защото най- важното в момента е вашето здраве!

Мили ученици, във връзка с настъпващите великденски празници спазваме ежегодната традиция и обявяваме конкурс за най-красиво боядисано яйце. Развихрете своята фантазия и въображение и изпратете снимка на вашата „перашка“ на лично съобщение на вашия класен ръководител до 18.04.2020 г. включително. А когато се видим в училище ще има и награди!

Сърдечни поздрави с пожелание за здраве и ползотворни дни!

Лена Георгиева

Директор на ОУ „Петър Парчевич“- гр. Чипровци