Месец: август 2020

Покана за общо събрание на Училищното настоятелство

ПОКАНА

ЗА

ОБЩО СЪБРАНИЕ

на сдружение с обществено полезна  дейност

УЧИЛИЩНО НАСТОЯТЕЛСТВО ПРИ

ОУ ПЕТЪР ПАРЧЕВИЧ”

 на 02.09.2019 г. от 17.00 часа.

 в град Чипровци, ул. Петър Парчевич № 4

 Дневен ред:

 Отчет на Съвета на настоятелите за дейността на сдружението през 2019 г. – Годишен доклад за 2019 г.

  • Финансов отчет за 2019 г.
  • Разни

Общото събрание е свикано от Председателя на сдружението с покана.