График за обща подкрепа на ученици с пропуски в обучението през м. юни

1 клас

ПУ – проект „Подкрепа за успех“ – за всички ученици ; ОУД – проект „Образование за утрешния ден“ – за всички ученици ; ОП – обща подкрепа за ученици с пропуски в обучението ; ПД – проектни дейности

ПОН ВТ СР ЧЕТВ ПЕТ
ПД – 08.00 – 09.30 ОУД – 10.00 ПУ – 11.00 ПД – 08.00 – 09.30 ОУД – 10.00 ПД – 08.00 – 09.30 ОУД – 10.00 ПУ – 11.00 ПД – 08.00 – 09.30 ОУД – 10.00
31 01 02 03 04
ПД – 08.00 – 09.30 ОУД – 10.00 ПУ – 11.00 ОП – 08.00 – 09.30 ОУД – 10.00 ОП – 08.00 – 09.30 ОУД – 10.00 ОП – 08.00 – 09.30 ОУД – 10.00 ОП – 08.00 – 09.30 ОУД – 10.00
07 08 09 10 11
ОП – 08.00 – 09.30 ОУД – 10.00 ОП – 08.00 – 09.30 ОУД – 10.00 НЕУЧЕБЕН ОП – 08.00 – 09.30 ОУД – 10.00 НЕУЧЕБЕН
14 15 16 17 18
ОП – 08.00 – 09.30 ОП – 08.00 – 09.30 ОП – 08.00 – 09.30

2 клас

ОП – обща подкрепа, ПД – проектни дейности, ЗИ – занимания по интереси, СД – спортни дейности,

Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък
1 2 3 4
 

 

 

 

ПД – от 8:00 до 11:00

„Празници и обичаи в България“

ЗИ и СД – от 11:15 до 13:30

ПД – от 8:00 до 11:00

„Вълшебството на билките“

ЗИ и СД – от 11:15 до 13:30

ПД – от 8:00 до 11:00

„Моят роден град в миналото и днес“

ЗИ и СД – от 11:15 до 13:30

ПД – от 8:00 до 11:00

„България – страна пълна с чудеса“

ЗИ и СД – от 11:15 до 13:30

7 8 9 10 11
ПД – от 8:00 до 11:00

„Формите около нас“

ЗИ и СД – от 11:15 до 13:30

 

ЗИ и СД от 11:15 до 13:30

ОП – от 8:00 до 11:00 –

3 ученици

1. БЕЛ

2. БЕЛ

3. Математика

4. Математика

ЗИ и СД от 11:15 до 13:30

ОП – от 8:00 до 11:00 –

3 ученици

1. БЕЛ

2. БЕЛ

3. Англ. език

4. Математика

ЗИ и СД от 11:15 до 13:30

ОП – от 8:00 до 11:00 –

3 ученици

1.БЕЛ

2.БЕЛ

3.Математика

4.Математика

ЗИ и СД от 11:15 до 13:30

ОП – от 8:00 до 11:00 –

3 ученици

1. БЕЛ

2. БЕЛ

3. Математика

4. Математика

ЗИ и СД от 11:15 до 13:30

14 15 16 17 18
ОП – от 8:00 до 11:00–

3 ученици

1.Математика

2.математика

3. Англ. език

4. БЕЛ

ЗИ и СД от 11:15 до 13:30

ОП – от 8:00 до 11:00

1. БЕЛ

2. БЕЛ

3. Математика

4. Математика

 

 

ЗИ и СД от 11:15 до 13:30

НЕУЧЕБЕН ДЕН

НВО 7 клас

Запознаване със забележителностите на гр. Плевен

ЕКСКУРЗИЯ

НЕУЧЕБЕН ДЕН

НВО 7 клас

21 22 23 24 25
ОП – от 8:00 до 11:00

1.Математика

2.математика

3. Англ. език

4. БЕЛ

ЗИ и СД от 11:15 до 13:30

ОП – от 8:00 до 11:00

1. БЕЛ

2. БЕЛ

3. Математика

4. Математика

ЗИ и СД от 11:15 до 13:30

ОП – от 8:00 до 11:00

1. БЕЛ

2. БЕЛ

3. Англ. език

4. Математика

ЗИ и СД от 11:15 до 13:30

3 клас

ПД /Проектни дейности – за всички ученици /; ОП – обща подкрепа за ученици с пропуски в обучението – Математика; БЕЛ; АЕ; Проект – „Участвай и променяй – родителят, активен партньор в училищния живот”. При лошо време ПД сред природата ще се проведат в училище.

ПОНЕДЕЛНИК ВТОРНИК СРЯДА ЧЕТВЪРТЪК ПЕТЪК СЪБОТА
31 01 02 03 04 05
ПД – 08.00 – 12.30 Природата – нашият дом ПД – 08.00 – 12.30 Културно наследство – исторически музей ПД – 08.00 – 12.30 Културно наследство – Чипровци 8:00 – 18:00 ПД – Природно и културно наследство – учебна екскурзия 9:00 – 12:30 Проект – участие на ученици и родители
07 08 09 10 11 12
ПД – 08.00 – 12.00 С Чипровци в сърцето ОП – 08.00 – 12.30 ОП – 08.00 – 12.30 ОП – 08.00 – 12.30 ОП – 08.00 – 12.30
14 15 16 17 18 19
ОП – 08.00 – 12.30 ОП – 08.00 – 12.30 НЕУЧЕБЕН ОП – 08.00 – 12.30 НЕУЧЕБЕН
21 22 23 24 25 26
ОП – 08.00 – 12.30 ОП – 08.00 – 12.30 ОП – 08.00 – 12.30 11:00 – 12:00 Получаване на удостоверения за завършен клас

4 клас

Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък
14 15 16 17 18
НЕУЧЕБЕН ДЕН – НВО 7 клас ЕКСКУРЗИЯ С УЧЕБНА ЦЕЛ – Посещение на гр. Плевен и неговите забележителности НЕУЧЕБЕН ДЕН – НВО 7 клас
21 22 23 24 25
ОП – 08:00 – 12:10

Математика
ЧП, БЕЛ, БЕЛ, КМ – 4 ученици

ОП – 08:20 – 11:00

Математика, БЕЛ, АЕ – 4 ученици

 

ОП – 08:00 – 12:10 Математика, ЧО, АЕ, БЕЛ, БЕЛ – 4 ученици ОП – 08:00 – 11:20

Математика, АЕ, БЕЛ, БЕЛ, – 4 ученици

ОП – 08:00 – 11:20

ЧП, Математика, БЕЛ – 4 ученици

28 29 30
ОП – 08:20 – 11:20

Математика
ЧП, БЕЛ, БЕЛ, КМ – 4 ученици

ОП – 08:20 – 11:00

Математика, БЕЛ, АЕ – 4 ученици

 

ОП – 08:00 – 12:10

Математика, ЧО, АЕ, БЕЛ, БЕЛ – 4 ученици

5 клас

Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък
14 15 16 17 18
НЕУЧЕБЕН ДЕН – НВО 7 клас ОП – 08:00 – 11:30

Математика, БЕЛ, ЧП, РЕ – 5 ученика

НЕУЧЕБЕН ДЕН – НВО 7 клас
21 22 23 24 25
ОП – 08:20 – 11:20

Математика
ЧП, РЕ, БЕЛ, БЕЛ – 5 ученика

ОП – 08:20 – 12:30

Математика, ИЦ, БЕЛ, АЕ – 5 ученика

 

ОП – 08:00 – 11:30

АЕ, Математика, БЕЛ, ГИ – 5 ученика

ОП – 08:00 – 11:30

Математика, БЕЛ, ЧП, РЕ – 5 ученика

ОП – 08:00 – 11:30

АЕ, ИЦ, Математика, ГИ – 5 ученика

28 29 30
ОП – 08:20 – 11:20

Математика
ЧП, РЕ, БЕЛ, БЕЛ – 5 ученика

ОП – 08:20 – 12:30

Математика, ИЦ, БЕЛ, АЕ – 5 ученика

 

ОП – 08:00 – 11:30

АЕ, Математика, БЕЛ, ГИ – 5 ученика

6 клас

Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък
14 15 16 17 18
НЕУЧЕБЕН ДЕН – НВО 7 клас ОП – 08:00 – 11:30

ЧП,Математика, АЕ, ИЦ-6 ученика

НЕУЧЕБЕН ДЕН – НВО 7 клас
21 22 23 24 25
ОП – 08:20 – 11:20

БЕЛ,Математика,ЧП,АЕ-6 ученика

ОП – 08:20 – 12:30

АЕ,Математика,БЕ,ИЦ-6 ученика

 

ОП – 08:00 – 11:30

БЕЛ , БЕЛ, ГИ, Математика, НЕ – 6 ученика

ОП – 08:00 – 11:30

ЧП,Математика, АЕ, ИЦ-6 ученика

ОП – 08:00 – 11:30

ЧП ‚ БЕЛ,АЕ,Математика – 6 ученика

28 29 30
ОП – 08:20 – 11:20

БЕЛ,Математика,ЧП,АЕ-6 ученика

ОП – 08:20 – 12:30

АЕ,Математика,БЕ,ИЦ-6 ученика

 

ОП – 08:00 – 11:30

БЕЛ , БЕЛ, ГИ, Математика, НЕ – 6 ученика

Add a Comment

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван.