НП „Мотивирани учители“

Модул 2 Дейности, насочени към придобиване на допълнителна професионална квалификация „учител по ….“ и „ресурсни учители“ от заети в системата преподаватели

Един учител е включен за придобиване на допълнителна професионална квалификация за „учител по религия“

https://www.mon.bg/bg/100828