Символи

Герб на училището

Химн на училището
През тайните на вековете
учители напред вървят
и в Чипровци през мрак и дим
израсна Парчевич един.

Звъни,звъни училищна камбана
звънят, звънят усмивки на деца.
Запей, запей, ти младост окрилена
запейте всички песента.

Училището ни любимо
Днес носи името му с чест
И винаги ще бъде той
Безсмъртен пример и герой.

Звъни,звъни училищна камбана
звънят, звънят усмивки на деца.
Запей, запей, ти младост окрилена
запейте всички песента.

ТЕКСТ: Вася Атанасова
МУЗИКА: Елза Кръстева