График на часовете при ОРЕС

ДНЕВНО РАЗПИСАНИЕ НА ЧАСОВЕТЕ

ПРИ ОБУЧЕНИЕ ОТ РАЗСТОЯНИЕ В ЕЛЕКТРОННА СРЕДА- II СРОК

 

ЧАС НАЧАЛЕН ЕТАП

Понеделник, сряда, четвъртък, петък

НАЧАЛЕН ЕТАП

вторник

ПРОГИМНАЗИАЛЕН ЕТАП

Понеделник,вторник, сряда, четвъртък, петък

1. 08:00-08:20 08:00-08:20 08:00-08:30
2. 08:30-08:50 08:30-08:50 08:40-09:10
3. 09:00-09:20 09:00-09:20 09:20-09:50
4. 09:40-10:00 09:40-10:00 10:10-10:40
5. 10:10-10:30 10:10-10:30 10:50-11:20
6. 10:40-11:00 10:40-11:00 11:30-12:00
7.   11:10- 11:30 12:10- 12:40
ООФА 11:10-11:30 11:40-12:00 12:50-13:20
ООФА 11:40-12:00 12:10-12:30 13:30-14:00
САМОПОДТОТОВКА 12:10-12:30 12:40-13:00 14:10-14:40
САМОПОДГОТОВКО 12:40-13:00 13:10-13:30 14:50-15:20
ЗАНИМАНИЯ ПО

ИНТЕРЕСИ

13:10-13:30 13:40-14:00 15:30-16:00
ЗАНИМАНИЯ ПО

ИНТЕРЕСИ

13:40-14:00 14:10-14:30 16:10-16:40