Национална програма „Заедно в изкуствата и спорта“

Във връзка с кандидатстване по НП „Заедно в изкуствата и спорта“ Основно училище „Петър Парчевич“ ще сформира следните групи:

I възрастова група – I – IV клас

Модул 1 ИЗКУСТВА, направление „Танцово изкуство“ – „Характерни танци“

Модул 2 „СПОРТ“ – Футбол (смесен отбор)

II възрастова група – V – VII клас

Модул 1 ИЗКУСТВА, направление „Театрално изкуство“ – Театър

Модул 2 „СПОРТ“ – Волейбол (смесен отбор)

СЪОБЩЕНИЕ

За провеждане на поправителни изпити за учебната 2021/2022 година по учебни предмети в 7. клас през м. септември

 

Учебен предмет дата място Начален час Срок и място за оповестяване на резултатите
Български език и литература – ООП 13.09.2022 ОУ „П. Парчевич“, 2 етаж, класна стая на 7. клас 08:30 13.09.2022, учителска стая
Български език и литература – ИУЧ 13.09.2022 ОУ „П. Парчевич“, 2 етаж, класна стая на 7. клас 13:30 13.09.2022

учителска стая

Английски език 12.09.2022 ОУ „П. Парчевич“, 2 етаж, класна стая на 7. клас 08:30 12.09.2022

учителска стая

Математика – ООП 12.09.2022 ОУ „П. Парчевич“, 2 етаж, класна стая на 7. клас 13:30 12.09.2022

учителска стая

Биология и здравно образование 08.09.2022 ОУ „П. Парчевич“, 2 етаж, класна стая на 7. клас 08:30 08.09.2022

учителска стая

Химия и опазване на околната среда 07.09.2022 ОУ „П. Парчевич“, 2 етаж, класна стая на 7. клас 13:30 07.09.2022

учителска стая

История и цивилизации 09.09.2022 ОУ „П. Парчевич“, 2 етаж, класна стая на 7. клас 08:30 09.09.2022

учителска стая

География и икономика 09.09.2022 ОУ „П. Парчевич“, 2 етаж, класна стая на 7. клас 13:30 09.09.2022

учителска стая

Физика и астрономия 08.09.2022 ОУ „П. Парчевич“, 2 етаж, класна стая на 7. клас 08:30 08.09.2022

учителска стая

Немски език – ИУЧ 14.09.2022 ОУ „П. Парчевич“, 2 етаж, класна стая на 7. клас 13:30 14.09.2022

учителска стая

Технологии и предприемачество 07.09.2022 ОУ „П. Парчевич“, 2 етаж, класна стая на 7. клас 08:30 07.09.2022

учителска стая

Физическо възпитание и спорт 05.09.2022 ОУ „П. Парчевич“, спортна площадка 13:30 05.09.2022

учителска стая

 

СЪОБЩЕНИЕ

СЪОБЩЕНИЕ

За провеждане на изпити за определяне на годишна оценка

за учебната 2021/2022 година по учебни предмети в 7. клас

 

Учебен предмет дата място Начален час Срок и място за оповестяване на резултатите
Български език и литература – ООП 11.07.2022 ОУ „П. Парчевич“, 2 етаж, класна стая на 7. клас 08:30 11.07.2022, учителска стая
Български език и литература – ИУЧ 11.07.2022 ОУ „П. Парчевич“, 2 етаж, класна стая на 7. клас 13:30 11.07.2022

учителска стая

Английски език 12.07.2022 ОУ „П. Парчевич“, 2 етаж, класна стая на 7. клас 08:30 12.07.2022

учителска стая

Математика – ООП 12.07.2022 ОУ „П. Парчевич“, 2 етаж, класна стая на 7. клас 13:30 12.07.2022

учителска стая

Биология и здравно образование 13.07.2022 ОУ „П. Парчевич“, 2 етаж, класна стая на 7. клас 08:30 13.07.2022

учителска стая

Химия и опазване на околната среда 13.07.2022 ОУ „П. Парчевич“, 2 етаж, класна стая на 7. клас 13:30 13.07.2022

учителска стая

История и цивилизации 14.07.2022 ОУ „П. Парчевич“, 2 етаж, класна стая на 7. клас 08:30 14.07.2022

учителска стая

 

География и икономика 14.07.2022 ОУ „П. Парчевич“, 2 етаж, класна стая на 7. клас 13:30 14.07.2022

учителска стая

Физика и астрономия 15.07.2022 ОУ „П. Парчевич“, 2 етаж, класна стая на 7. клас 08:30 15.07.2022

учителска стая

Немски език – ИУЧ 15.07.2022 ОУ „П. Парчевич“, 2 етаж, класна стая на 7. клас 13:30 15.07.2022

учителска стая

Технологии и предприемачество 18.07.2022 ОУ „П. Парчевич“, 2 етаж, класна стая на 7. клас 08:30 18.07.2022

учителска стая

Физическо възпитание и спорт 18.07.2022 ОУ „П. Парчевич“, спортна площадка 13:30 18.07.2022

учителска стая

Национална програма „Заедно в изкуствата и спорта“

Във връзка с кандидатстване по НП „Заедно в изкуствата и спорта“ Основно училище „Петър Парчевич“ ще сформира следните групи:

Модул 1 Изкуства, направление „Танцово изкуство“, народни танци –

I възрастова група – I – IV клас

Търсим специалист по танцово изкуство – народни танци.

 

Модул 1 Изкуства, направление „Театрално изкуство“ –

II възрастова група – V – VII клас

Търсим специалист по театрално изкуство.