Проект „Заедно с отговорност за един по-красив свят“ на HENKEL България

 

Община Чипровци има красива природа. Всички свикваме с красивото и забравяме, че то трябва да бъде опазено. Основно училище „Петър Парчевич”, гр. Чипровци, в периода IX.-XI.2023 г., с радост и отговорност реализира проект в инициативата „Заедно с отговорност за един по-красив свят“ на HENKEL България. Традиция е децата на Чипровци при всяка тяхна разходка да събират хвърлени отпадъци. Проектът насочи тяхното внимание с практически обучения към разделното събиране на отпадъци и компостирането. Финансовата подкрепа от HENKEL България е 2000 лв., но по-важна е добрата инициатива и желанието на учениците да се включат в нея.

Изграждането на комопостер от самите деца, изборът на контейнери за разделно събиране на отпадъци, състезанията за разделно събиране и дните с нулев отпадък дадоха възможност те да реализират наученото на практика. Учениците сами избраха как да изглеждат тениските на Аватарите – Пазителите на природата.
Всички разходки и излети сред природата бяха допълнени с акции за откриване на боклук“ и неговото заснемане и събиране. Учениците по класове изработиха чудесни табели със свои послания: „Обичайте майката природа“, „Твоята торбичка не е обяд за всяка птичка“, „Боклукът не се събира сам“, „Който обича гората – боклука в торбата“, „Бъди готин – почисти след себе си“, „Не изхвърляй тук – има контейнер наблизо“ и др.

Труден бе изборът на журито за определяне на най-хубавите снимки във фотоконкурса „Обичаме природата и се грижим за нея“, защото имаше повече от 30 участници с над 200 снимки. Най-хубавите от тях бяха избрани за изложбата на открито, чиято цел беше да бъде видяна от гражданите, които посещават пазара в гр. Чипровци. Бе създаден и флаер за опазване на природата с посланията на децата, който те раздадоха на посетителите на пазара. Решихме изложбата да бъде организирана отново и през пролетта, когато има повече хора.

Арката на входа на училището бе преобразена с красиви „канатици“ – символ на чипровския килим и природата. Поставена бе инсталация за събиране на дъждовна вода, която малките четвъртокласници, поели самоинициатива за поливане на цветята, с радост използваха.

Учениците официално бяха наградени за техните усилия за опазване на околната среда с грамоти, а най-активните бяха обявени за „Пазители“. Колективна първа награда взеха четвъртокласниците. Децата получиха наградите си на празник на семейството и усмивката.

Благодарим на Хенкел България за възможността да се включим в инициативата „Заедно с отговорност за един по-красив свят“. Децата на Чипровци изграждат своето екологично мислене и екологични умения, мотивирани са да работят за един по-красив свят и се радват да имат едно красиво училище, където с повече усмивки и гордост да посрещнат гостите за честването на 400-годишнината на Чипровското училище. Да обичаме природата е въпрос на вътрешно усещане, а грижата за нея – външно проявление.

Национална програма „Заедно в изкуствата и спорта“

Във връзка с кандидатстване по НП „Заедно в изкуствата и спорта“ Основно училище „Петър Парчевич“ ще сформира следните групи:

I възрастова група – I – IV клас

Модул 1 ИЗКУСТВА, направление „Танцово изкуство“ – „Характерни танци“

Модул 2 „СПОРТ“ – Футбол (смесен отбор)

II възрастова група – V – VII клас

Модул 1 ИЗКУСТВА, направление „Театрално изкуство“ – Театър

Модул 2 „СПОРТ“ – Волейбол (смесен отбор)

СЪОБЩЕНИЕ

За провеждане на поправителни изпити за учебната 2021/2022 година по учебни предмети в 7. клас през м. септември

 

Учебен предмет дата място Начален час Срок и място за оповестяване на резултатите
Български език и литература – ООП 13.09.2022 ОУ „П. Парчевич“, 2 етаж, класна стая на 7. клас 08:30 13.09.2022, учителска стая
Български език и литература – ИУЧ 13.09.2022 ОУ „П. Парчевич“, 2 етаж, класна стая на 7. клас 13:30 13.09.2022

учителска стая

Английски език 12.09.2022 ОУ „П. Парчевич“, 2 етаж, класна стая на 7. клас 08:30 12.09.2022

учителска стая

Математика – ООП 12.09.2022 ОУ „П. Парчевич“, 2 етаж, класна стая на 7. клас 13:30 12.09.2022

учителска стая

Биология и здравно образование 08.09.2022 ОУ „П. Парчевич“, 2 етаж, класна стая на 7. клас 08:30 08.09.2022

учителска стая

Химия и опазване на околната среда 07.09.2022 ОУ „П. Парчевич“, 2 етаж, класна стая на 7. клас 13:30 07.09.2022

учителска стая

История и цивилизации 09.09.2022 ОУ „П. Парчевич“, 2 етаж, класна стая на 7. клас 08:30 09.09.2022

учителска стая

География и икономика 09.09.2022 ОУ „П. Парчевич“, 2 етаж, класна стая на 7. клас 13:30 09.09.2022

учителска стая

Физика и астрономия 08.09.2022 ОУ „П. Парчевич“, 2 етаж, класна стая на 7. клас 08:30 08.09.2022

учителска стая

Немски език – ИУЧ 14.09.2022 ОУ „П. Парчевич“, 2 етаж, класна стая на 7. клас 13:30 14.09.2022

учителска стая

Технологии и предприемачество 07.09.2022 ОУ „П. Парчевич“, 2 етаж, класна стая на 7. клас 08:30 07.09.2022

учителска стая

Физическо възпитание и спорт 05.09.2022 ОУ „П. Парчевич“, спортна площадка 13:30 05.09.2022

учителска стая

 

СЪОБЩЕНИЕ

СЪОБЩЕНИЕ

За провеждане на изпити за определяне на годишна оценка

за учебната 2021/2022 година по учебни предмети в 7. клас

 

Учебен предмет дата място Начален час Срок и място за оповестяване на резултатите
Български език и литература – ООП 11.07.2022 ОУ „П. Парчевич“, 2 етаж, класна стая на 7. клас 08:30 11.07.2022, учителска стая
Български език и литература – ИУЧ 11.07.2022 ОУ „П. Парчевич“, 2 етаж, класна стая на 7. клас 13:30 11.07.2022

учителска стая

Английски език 12.07.2022 ОУ „П. Парчевич“, 2 етаж, класна стая на 7. клас 08:30 12.07.2022

учителска стая

Математика – ООП 12.07.2022 ОУ „П. Парчевич“, 2 етаж, класна стая на 7. клас 13:30 12.07.2022

учителска стая

Биология и здравно образование 13.07.2022 ОУ „П. Парчевич“, 2 етаж, класна стая на 7. клас 08:30 13.07.2022

учителска стая

Химия и опазване на околната среда 13.07.2022 ОУ „П. Парчевич“, 2 етаж, класна стая на 7. клас 13:30 13.07.2022

учителска стая

История и цивилизации 14.07.2022 ОУ „П. Парчевич“, 2 етаж, класна стая на 7. клас 08:30 14.07.2022

учителска стая

 

География и икономика 14.07.2022 ОУ „П. Парчевич“, 2 етаж, класна стая на 7. клас 13:30 14.07.2022

учителска стая

Физика и астрономия 15.07.2022 ОУ „П. Парчевич“, 2 етаж, класна стая на 7. клас 08:30 15.07.2022

учителска стая

Немски език – ИУЧ 15.07.2022 ОУ „П. Парчевич“, 2 етаж, класна стая на 7. клас 13:30 15.07.2022

учителска стая

Технологии и предприемачество 18.07.2022 ОУ „П. Парчевич“, 2 етаж, класна стая на 7. клас 08:30 18.07.2022

учителска стая

Физическо възпитание и спорт 18.07.2022 ОУ „П. Парчевич“, спортна площадка 13:30 18.07.2022

учителска стая

Национална програма „Заедно в изкуствата и спорта“

Във връзка с кандидатстване по НП „Заедно в изкуствата и спорта“ Основно училище „Петър Парчевич“ ще сформира следните групи:

Модул 1 Изкуства, направление „Танцово изкуство“, народни танци –

I възрастова група – I – IV клас

Търсим специалист по танцово изкуство – народни танци.

 

Модул 1 Изкуства, направление „Театрално изкуство“ –

II възрастова група – V – VII клас

Търсим специалист по театрално изкуство.