Предприемане на мерки за опазване живота и здравето на децата във връзка със започващия летен ваканционен сезон

НА ВНИМАНИЕТО НА УЧЕНИЦИ И РОДИТЕЛИ ВЪВ ВРЪЗКА СЪС ЗАПОЧВАЩИЯ ЛЕТЕН ВАКАНЦИОНЕН СЕЗОН

Уважаеми ученици,

Уважаеми родители,

Във връзка с ангажимента на всички публични институции за закрила на живота и здравето на децата и относно започващия летен ваканционен сезон, ви информирам следното:

·Забранява се употребата от деца на алкохолни напитки, тютюневи и свързани с тях изделия, изделия за пушене, различни от тютюневи изделия и диазотен оксид – райски газ (чл. 5б от Закона за закрила на детето).

·Задължително следва да се спазва изискването за „вечерен час“, регламентирано в чл. 8 от Закона за закрила на детето и чл. 5а от Наредбата за специализирана закрила на деца на обществени места, според което родителите, настойниците, попечителите или другите лица, които полагат грижи за дете, следва да го придружават на обществени места след 20:00 ч., ако детето не е навършило 14-годишна възраст, а ако е навършило 14 години, да го придружават на обществени места след 22:00 ч. или да осигуряват пълнолетно дееспособно лице за придружител, като удостоверяват това му качество с декларация по образец.

·Забранява се допускането на деца до обществени места, в които се представят програми с еротично или порнографско съдържание, в игрални зали или игрални казина, съгласно разпоредбата на чл. 6 от Наредбата за специализирана закрила на деца на обществени места.

·В случай на установяване на дете в риск по смисъла на Закона за закрила на детето, незабавно да бъдат уведомени ДАЗД и/или дирекция „Социално подпомагане“ според настоящия адрес на детето за осъществяване на подходящи мерки за подкрепа.

ГРАФИК ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ПОПРАВИТЕЛНИ ИЗПИТИ ПРЕЗ ЮНСКА ИЗПИТНА СЕСИЯ

ЧОВЕКЪТ И ПРИРОДАТА

  1. Дата и начален час: 27.06.2024 г., 9.00 ч.
  2. Място на провеждане: класна стая на пети клас
  3. Срок и място за оповестяване на резултатите от изпита: 28.06.2024 г., учителската стая.

Национална програма „Заедно в изкуствата и спорта“

Във връзка с кандидатстване по НП „Заедно в изкуствата и спорта“ Основно училище „Петър Парчевич“ ще сформира следните групи:

I възрастова група – I – IV клас

Модул 2 „СПОРТ“ – Футбол (смесен отбор)

II възрастова група – V – VII клас

Модул 1 ИЗКУСТВА, направление „Театрално изкуство“ – Театър

Ако желаете да бъдете ръководител на група, моля позвънете на 0878 100 925

Проект „Заедно с отговорност за един по-красив свят“ на HENKEL България

 

Община Чипровци има красива природа. Всички свикваме с красивото и забравяме, че то трябва да бъде опазено. Основно училище „Петър Парчевич”, гр. Чипровци, в периода IX.-XI.2023 г., с радост и отговорност реализира проект в инициативата „Заедно с отговорност за един по-красив свят“ на HENKEL България. Традиция е децата на Чипровци при всяка тяхна разходка да събират хвърлени отпадъци. Проектът насочи тяхното внимание с практически обучения към разделното събиране на отпадъци и компостирането. Финансовата подкрепа от HENKEL България е 2000 лв., но по-важна е добрата инициатива и желанието на учениците да се включат в нея.

Изграждането на комопостер от самите деца, изборът на контейнери за разделно събиране на отпадъци, състезанията за разделно събиране и дните с нулев отпадък дадоха възможност те да реализират наученото на практика. Учениците сами избраха как да изглеждат тениските на Аватарите – Пазителите на природата.
Всички разходки и излети сред природата бяха допълнени с акции за откриване на боклук“ и неговото заснемане и събиране. Учениците по класове изработиха чудесни табели със свои послания: „Обичайте майката природа“, „Твоята торбичка не е обяд за всяка птичка“, „Боклукът не се събира сам“, „Който обича гората – боклука в торбата“, „Бъди готин – почисти след себе си“, „Не изхвърляй тук – има контейнер наблизо“ и др.

Труден бе изборът на журито за определяне на най-хубавите снимки във фотоконкурса „Обичаме природата и се грижим за нея“, защото имаше повече от 30 участници с над 200 снимки. Най-хубавите от тях бяха избрани за изложбата на открито, чиято цел беше да бъде видяна от гражданите, които посещават пазара в гр. Чипровци. Бе създаден и флаер за опазване на природата с посланията на децата, който те раздадоха на посетителите на пазара. Решихме изложбата да бъде организирана отново и през пролетта, когато има повече хора.

Арката на входа на училището бе преобразена с красиви „канатици“ – символ на чипровския килим и природата. Поставена бе инсталация за събиране на дъждовна вода, която малките четвъртокласници, поели самоинициатива за поливане на цветята, с радост използваха.

Учениците официално бяха наградени за техните усилия за опазване на околната среда с грамоти, а най-активните бяха обявени за „Пазители“. Колективна първа награда взеха четвъртокласниците. Децата получиха наградите си на празник на семейството и усмивката.

Благодарим на Хенкел България за възможността да се включим в инициативата „Заедно с отговорност за един по-красив свят“. Децата на Чипровци изграждат своето екологично мислене и екологични умения, мотивирани са да работят за един по-красив свят и се радват да имат едно красиво училище, където с повече усмивки и гордост да посрещнат гостите за честването на 400-годишнината на Чипровското училище. Да обичаме природата е въпрос на вътрешно усещане, а грижата за нея – външно проявление.

Национална програма „Заедно в изкуствата и спорта“

Във връзка с кандидатстване по НП „Заедно в изкуствата и спорта“ Основно училище „Петър Парчевич“ ще сформира следните групи:

I възрастова група – I – IV клас

Модул 1 ИЗКУСТВА, направление „Танцово изкуство“ – „Характерни танци“

Модул 2 „СПОРТ“ – Футбол (смесен отбор)

II възрастова група – V – VII клас

Модул 1 ИЗКУСТВА, направление „Театрално изкуство“ – Театър

Модул 2 „СПОРТ“ – Волейбол (смесен отбор)

СЪОБЩЕНИЕ

За провеждане на поправителни изпити за учебната 2021/2022 година по учебни предмети в 7. клас през м. септември

 

Учебен предмет дата място Начален час Срок и място за оповестяване на резултатите
Български език и литература – ООП 13.09.2022 ОУ „П. Парчевич“, 2 етаж, класна стая на 7. клас 08:30 13.09.2022, учителска стая
Български език и литература – ИУЧ 13.09.2022 ОУ „П. Парчевич“, 2 етаж, класна стая на 7. клас 13:30 13.09.2022

учителска стая

Английски език 12.09.2022 ОУ „П. Парчевич“, 2 етаж, класна стая на 7. клас 08:30 12.09.2022

учителска стая

Математика – ООП 12.09.2022 ОУ „П. Парчевич“, 2 етаж, класна стая на 7. клас 13:30 12.09.2022

учителска стая

Биология и здравно образование 08.09.2022 ОУ „П. Парчевич“, 2 етаж, класна стая на 7. клас 08:30 08.09.2022

учителска стая

Химия и опазване на околната среда 07.09.2022 ОУ „П. Парчевич“, 2 етаж, класна стая на 7. клас 13:30 07.09.2022

учителска стая

История и цивилизации 09.09.2022 ОУ „П. Парчевич“, 2 етаж, класна стая на 7. клас 08:30 09.09.2022

учителска стая

География и икономика 09.09.2022 ОУ „П. Парчевич“, 2 етаж, класна стая на 7. клас 13:30 09.09.2022

учителска стая

Физика и астрономия 08.09.2022 ОУ „П. Парчевич“, 2 етаж, класна стая на 7. клас 08:30 08.09.2022

учителска стая

Немски език – ИУЧ 14.09.2022 ОУ „П. Парчевич“, 2 етаж, класна стая на 7. клас 13:30 14.09.2022

учителска стая

Технологии и предприемачество 07.09.2022 ОУ „П. Парчевич“, 2 етаж, класна стая на 7. клас 08:30 07.09.2022

учителска стая

Физическо възпитание и спорт 05.09.2022 ОУ „П. Парчевич“, спортна площадка 13:30 05.09.2022

учителска стая