Кампания „Купи 1 книга. Дари я на своето училище“

 

УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ,

УВАЖАЕМИ СЪГРАЖДАНИ,

Министерство на образованието и науката подкрепи кампанията, организирана от Асоциация „Българска книга“ под надслов „Купи 1 книга. Дари я на своето училище“, зад която стои идеята на първия учебен ден учениците да занесат в училище книга. С този символичен акт учениците ще покажат своето отношение към литературата и към книгите, ще се превърнат в посланици на четенето, ще споделят любимите си книги с приятели и съученици и ще дадат своя принос към училищния живот и образователния процес.

„Купи 1 книга. Дари я на своето училище“ ще допринесе за обогатяване на училищните библиотеки с нови заглавия, а също така и за създаване на класни библиотеки, което е естествено продължения на политиката на Министерството за подобряване на образователната и библиотечна среда в училищата.

Каним нашите възпитаници и родителите да се присъединят към Фейсбук събитието. https://bit.ly/2YD0KjK

Благодарим Ви, че ще бъдете част от „Купи 1 книга. Дари я на своето училище“ и посланици на каузата.

За контакти с екипа на кампанията: +359 896870194, email: kupi1kniga2020@gmail.com

Уебсайт на кампанията: https://kupi1kniga.com/

Фейсбук страница: https://www.facebook.com/Kupi1Kniga/

Youtube канал: https://bit.ly/3aT9x66

Instagram: https://www.instagram.com/kupi1kniga/?hl=bg

 

Покана за общо събрание на Училищното настоятелство

ПОКАНА

ЗА

ОБЩО СЪБРАНИЕ

на сдружение с обществено полезна дейност

УЧИЛИЩНО НАСТОЯТЕЛСТВО ПРИ

ОУ ПЕТЪР ПАРЧЕВИЧ”

на 02.09.2019 г. от 17.00 часа.

в град Чипровци, ул. Петър Парчевич № 4

Дневен ред:

Отчет на Съвета на настоятелите за дейността на сдружението през 2019 г. – Годишен доклад за 2019 г.

  • Финансов отчет за 2019 г.
  • Разни

Общото събрание е свикано от Председателя на сдружението с покана.

Важно за седмокласниците

Важно за седмокласниците и техните родители, относно подаване на документи за участие в класирането за прием в VІІІ клас в неспециализираните училища за учебната 2020/2021 година.

Уважаеми родители на седмокласници,

Резултатите от изпитите по БЕЛ и по математика от Национално външно оценяване за ще бъдат обявени до 29 юни 2020 г. на информационната система на МОН на адрес: https://priem.mon.bg.

Всеки ученик ще има достъп до нея с входящия си номер и уникалния идентификационен код, вписани в служебната бележка, издадена от училището. Свидетелствата за завършено основно образование училищата ще издават до 03.07.2020 г.

В периода от 03 до 07.07. 2020 г. включително, ще се подават документи за участие в първи етап на класиране за прием в VIII клас в неспециализираните училища, по профили и специалности от професии в държавните и общинските училища за учебната 2020/2021 година. Информация за паралелките, в които ще се извършва прием е публикувана в раздел „Прием“, на сайта на РУО – Монтана.

Заявление за участие в първи/трети етап на класиране за прием в VIII клас може да бъде подадено по един от двата начина: кандидатстване онлайн (самостоятелно) или чрез определените от началника на РУО – Монтана училища – центрове на територията на област Монтана, сред които е и ОУ“Петър Парчевич“.

Първи вариант – кандидатстване онлайн:

В информационната система на адрес: https://priem.mon.bg ученикът със своя родител/ настойник въвежда училищата и паралелките, за които желае да кандидатства за прием, като паралелките се подреждат в ред от най-желаните към по-малко желаните. Препоръчително е да се вписват повече желания, за да не се окаже ученикът извън класирането, ако балът му не е бил достатъчен, поради малко на брой посочени желания.

Системата позволява да бъдат подавани заявления за прием в училища, намиращи се в друга област. За всяка област се подава отделно заявление в системата. Класирането се извършва за училищата във всяка област отделно.

Подалите самостоятелно заявления по интернет не подават документи в училищата – центрове.

 

Втори вариант – подаване на заявление на място в училището – център:

В училищата – центрове могат да се приемат заявления от всички кандидатстващи, независимо от това къде живеят, къде са завършили VII клас или къде желаят да продължат образованието си, но за предпочитане е заявлението да се подаде в най-близкото в района училище, за да става обработката на документите по-бързо.

При подаване на заявлението в училището – център за прием на документи, определено длъжностно лице въвежда в информационната система желаните паралелки по профили/специалности от професии, като спазва поредността на желанията, в присъствието на родителя и ученика. Въведеното заявление в системата се отпечатва и се подписва от ученика, неговия родител/настойник и от длъжностното лице, обработило заявлението.

Преди подаване на заявлението в училището – център е необходимо добре да бъдат обмислени паралелките-профили/специалности от професии, за които ще кандидатства, както и тяхната последователност при подреждането им в заявлението. В заявлението се започва от най-желаните и предпочитани паралелки по профил/ специалност от професия, към по-малко желаните. Кандидатства се за конкретна паралелка, а не за училището като цяло. Няма ограничения за броя на желанията, които могат да бъдат включени в заявлението.

Желателно е да се посочат повече желания. Възможно е ученикът да се окаже извън класирането, ако балът му не е бил достатъчен, поради малко на брой посочени желания.

Задължително е придружаване на ученика от родител, тъй като той/тя подписват заявлението.

При кандидатстване за паралелки по специалности от професии представят медицинско свидетелство, издадено от общопрактикуващия лекар на ученика- само за кандидати за специалности от професии, независимо на кое място е посочена професионалната паралелка. Длъжностното лице сканира и прикачва медицинското свидетелство.

Учениците, които кандидатстват от други области представят служебна бележка, издадена от училището, в което ученикът се е обучавал.

Кандидатите от училища от друга област или когато основното образование не е придобито в годината на кандидатстване представят копие на свидетелство за основно образование.

За ученици, завърнали се от други държави, кандидатстването става с копие на удостоверението за признато основно образование.

Май – месец на образованието

Скъпи ученици и родители, уважаеми съграждани,

Наближава най-българският празник – 24 май. На тази дата честваме Деня на българската просвета и култура и на славянската писменост. Това е празникът, който се чества от най-дълго време в близката ни история. Празникът на буквите е специална дата за всички нас. И без значение къде се намира, човек трябва да пази спомена от жизнерадостната атмосфера в този светъл майски ден.

Тази година, на тази дата, градският площад и училищният двор няма да се изпълнят с усмихнатите и вдъхновени лица на ученици, учители и родители, но ние виртуално ще бъдем отново всички заедно.

Защото :

Ще имаме празник на буквите в първи клас със стихове, песни и рисунки на тема „Как празнуваме на 24 май?“;

  1. Втори клас ще ни представят своя видео-маратон на българското слово;
  2. А със своеобразието на чипровския диалект, като част от богатството на българския език, ще ни запознаят учениците от трети клас;
  3. Четвърти клас ще ни поднесат своя музикален поздрав;
  4. „Големите“ ученици ще нарисуват поздравителния надпис по случай празника, който ще бъде поставен в училището;
  5. Ще представим презентации, създадени от учениците, на тема „Празникът на буквите и словото“;
  6. Ще напишем съчинения на тема „ Моята мечтана училищна библиотека“ и най-добрите ще прочетем в дните преди празника;
  7. В часа на класа всеки учител ще поговори със своите ученици за стойността и значението на Деня на българската просвета и култура и на славянската писменост.

Присъединяваме се към инициативата на РУО-Монтана и образователните институции в област Монтана и призоваваме всички на 24 май да издигнем българския национален флаг във всеки дом и в израз на гордодостта ни, че сме българи, точно в 12:00 ч. да прозвучи химнът „Върви, народе възродени!“.

Нека всички заедно сътворим един прекрасен празник на българския дух и усетим силата му със сърцата си!

Обръщение на директора на ОУ „Петър Парчевич“

 

Скъпи ученици и родители,

Прекъсването на учебния процес в училищата във връзка с въведеното извънредно положение наложи промени не само в организацията и методите на обучение, но и в графика на учебното време. Обучението в електронна среда от разстояние стартира ефективно и в нашето училище, благодарение на обединените усилия на всички участници в процеса – учители, родители, ученици. В хода на обучението се подобри организацията и ефективността, но наред с това се натрупа и умора. В тази връзка в периода от 13 април до 16 април ще се разнообразят заниманията и ще се предостави възможност за разтоварване на учениците, като в същото време се ангажира тяхното внимание и се осигури спазването на мерките за социална изолация чрез провеждане в електронна среда на занимания по интереси, обучение по предмети в областта на изкуството, технологиите и спорта; виртуално посещение на музеи, гледане и обсъждане на филми с учебна цел, обсъждане и реализиране на екипни проекти, провеждане на часове на класа и/или занимания, насочени към здравното, екологичното, гражданското и патриотичното образование, към безопасността на движението и опасностите в интернет, като дневната ангажираност на учениците няма да надвишава 4 часа. Класните ръководители ще уведомят ученици и родители за програмата, по която ще се работи.

Благодаря още веднъж на учениците за тяхното сериозно отношение към дистанционния учебен процес и за подкрепата, която оказват родителите.

Скъпи ученици, бъдете здрави и си останете в къщи. Знам, че пролетното настроение вече витае навсякъде около нас, иска ви се да излезете навън, да се срещате с приятели и да споделите с тях свободното си време, но, моля ви, не го правете, останете си в къщи, защото най- важното в момента е вашето здраве!

Мили ученици, във връзка с настъпващите великденски празници спазваме ежегодната традиция и обявяваме конкурс за най-красиво боядисано яйце. Развихрете своята фантазия и въображение и изпратете снимка на вашата „перашка“ на лично съобщение на вашия класен ръководител до 18.04.2020 г. включително. А когато се видим в училище ще има и награди!

Сърдечни поздрави с пожелание за здраве и ползотворни дни!

Лена Георгиева

Директор на ОУ „Петър Парчевич“- гр. Чипровци