НП „Информационни и комуникационни технологии (ИКТ) в системата на предучилищното и училищното образование“

Осигурени са средства за електронен дневник и интернет свързаност