НП “Осигуряване на съвременна образователна среда”

Модул “Библиотеките като образователна среда”

https://www.mon.bg/bg/100817