План-прием

Заповед план-прием 2024-2025 г.

План-прием за 2024-2025 г.

План-прием и заповед за 2023-2024 г.

План-прием и заповед за 2022-2023 г.

СВОБОДНИ МЕСТА ЗА УЧЕНИЦИ ПРЕЗ 2022/2023 УЧЕБНА ГОДИНА

Клас/паралелка Свободни места
I а 14
II а 17
III а 11
IV а 11
V а 14
VI а 17
VII а 16

План-прием 2021-2022 г. и заповед

план-прием-2020-2021

план-прием.pdf

заповед.pdf