През 2018-2019 учебна година

С поглед към новата 2019/2020 учебна година и равносметка за учебната 2018/2019

Основно училище “Петър Парчевич”, гр. Чипровци винаги е било гордост за учители, ученици и родители. Училище, в което всеки учител се стреми да постигне най-доброто, на което е способен. Училище, съхраняващо паметта и мисията на първото училище в България – Чипровското училище.

С гордост можем да споделим, че през учебната 2018/2019 година постигнахме успехи не само благодарение на професионализма си, но и на това, че работим със сърцата си. Волята на ръководството и мотивацията на училищния колектив за спазването на правилата, нормите и ритуалите правят ОУ “П. Парчевич” нашето училище, с което се гордеем. Положителна училищна култура не се изгражда за една година. Ние поставихме началото. В класните стаи се работи ефективно. Децата от различни възрасти общуват спокойно, играят заедно, по-учтиви и по-толерантни са. Учителският колектив целенасочено работи за изграждане у учениците на лидерски умения, умения за работа в екип и изграждане на нагласа „Аз мога”.

При проведената анкета 73% от анкетираните родители и 86% от анкетираните ученици смятат, че училището ни има позитивна училищна среда.

Усещането за принадлежност към училищните традиции и изграждане нагласа „Аз мога” е реалност, осъществена в редица инициативи и празници на училището: 330 години Чипровско въстание и 50 години Чипровци град, Фестивал на килима, Дни за родолюбие – Възрожденски петък; „Най-красива украса на класна стая”; тържествено честване на Трети март в община Чипровци и село Бели мел, „Коледа заедно”; Конкурс за най.добра сурувачка.Математическо състезание – 1-4 клас „Досетливко”; Празник на талантите, Конкурс за есе и рисунка „Подай ръка”; „По стъпките на Апостола”; „Събуждане с хоро”; Национална и регионална седмица на четенето;– Предприемачество в действие – създаване и издаване на книжка „Чудното пътешествие”; Състезание по майсторско управление на велосипед, Туристически преходи, спортни празници, Творчески изложби, Дейно участие в състезания, олимпиади и конкурси……Тържествено открива и закриване на учебната година; Заключителен информационне ден по проект „Твоят час” – Монтана; Ден на народните будители; Ден на толерантността ; Благовещение; Отбелязване на годишнина от рождението на Павлето; посещение на държавен архив, гр. Монтана; отбелязване националния празник ан република Унгария и национиалния герой – Стефан Дуньов; Ден на земята; 24 май-манифестация; Великден; СъБитието; посещение на куклен театър Враца; Гостуване на 24 май в НИМ по повод посещението на Генералния директор на ЮНЕСКО г-жа Одри Азуле и прием при президента;

Повишени са учебни резултати на всички ученици. Много добро представяне на НВО при предходната година. По-високи от резултатие на областно и национално ниво. Успехите на нашите деца е резултат от техните усилия и вяра в себе си, ангажираността на родителите, вдъхновената работа на учителите и допълнителна работа на учителите с учениците с пропуски в обучението и повишена мотивация.

Всички учители се стремят към напредък в работата, иновации, прилагане на съвремени методи на обучение и възпитание и самоусъвършенстване. Повишена квалификацията на учителите – участие в обучения за приобщаващо образование, работа с деца със синдром на хиперактивност и дефицит на внимание, управление на класната стая, повишаване на мотивацията на учениците, работа с PREZI, работа с портфолио, Компютърно моделиране, иновативност в обучението, Училищно лидерство. Имахме представители в научна конференция „Иновативни методи за преподаване”, научен форум „Иновативни учители”; международен научен българо –сръбски форум.

Проведена среща за ефективна комуникация между родители и учители с изследователи от фондация „Родители”. Можем да се похвалим с признанието към г-жа Ели Костадинова, която получи приза Учител на годината 2019 и почетна грамота „Неофит Рилски”.

Училището ни разработи и реализира изследователски проект „Позитивна училищна култура”. Усилено работихме по проекти – «С грижа за нашето училище, с обич към природата» към по Национална кампания „За чиста околна среда-2019” към ПУДООС; Твоят час, С грижа за всеки ученик; Подкрепа за успех , Занимания по интереси – Дигитален свят и Здравословно хранене.

Щастливи сме, че летните ни занимания бяха оригинални, полезни и занимателни. Децата не просто учеха чрез игра, те придобиваха нови умения, знания и нагласи в приключение „Духът на Чипровци”, работилници =====

Училищното ръководство работи упорито за решаване на всички текущи задачи, за създаване на положителен психоклимат, за мотивиране на ученици и учители, за ползотворна работа с институциите и Програма “Заедно в час”, ……

Наши ученици успяха да посетят творческа работилница „СъБитието”, гр. Враца, Техно парк,…… гр. София, Пещера „Леденика”, гр. Враца, ……гр. Русе и ГР Букурещ, Румъния.

Основно училище „Петър Парчевич”, гр.Чипровци – защитено, единствено в общината, училище с 62 ученика и 10 учителя, наследило големи финонсови задължения от предишното ръководство …., но училище пълно с живот, мечти и усмивки.

  • Предстоящи предизвикателства:
  • Надграждане на постигнатото и ефективна работа с родителите.
  • Промяна на нагласа „От мен зависи” – вътрешен проект „Килим на усмивките”.
  • Изпълнение на стартирали проекти по ПУДООС, ТГС, „Подкрепа за успех” към МОН.
  • Стъпки към решаване на финансовите задължения на училището.