Категория: Новини

График за обща подкрепа на ученици с пропуски в обучението през м. юни

1 клас

ПУ – проект „Подкрепа за успех“ – за всички ученици ; ОУД – проект „Образование за утрешния ден“ – за всички ученици ; ОП – обща подкрепа за ученици с пропуски в обучението ; ПД – проектни дейности

ПОН ВТ СР ЧЕТВ ПЕТ
ПД – 08.00 – 09.30 ОУД – 10.00 ПУ – 11.00 ПД – 08.00 – 09.30 ОУД – 10.00 ПД – 08.00 – 09.30 ОУД – 10.00 ПУ – 11.00 ПД – 08.00 – 09.30 ОУД – 10.00
31 01 02 03 04
ПД – 08.00 – 09.30 ОУД – 10.00 ПУ – 11.00 ОП – 08.00 – 09.30 ОУД – 10.00 ОП – 08.00 – 09.30 ОУД – 10.00 ОП – 08.00 – 09.30 ОУД – 10.00 ОП – 08.00 – 09.30 ОУД – 10.00
07 08 09 10 11
ОП – 08.00 – 09.30 ОУД – 10.00 ОП – 08.00 – 09.30 ОУД – 10.00 НЕУЧЕБЕН ОП – 08.00 – 09.30 ОУД – 10.00 НЕУЧЕБЕН
14 15 16 17 18
ОП – 08.00 – 09.30 ОП – 08.00 – 09.30 ОП – 08.00 – 09.30

2 клас

ОП – обща подкрепа, ПД – проектни дейности, ЗИ – занимания по интереси, СД – спортни дейности,

Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък
1 2 3 4
 

 

 

 

ПД – от 8:00 до 11:00

„Празници и обичаи в България“

ЗИ и СД – от 11:15 до 13:30

ПД – от 8:00 до 11:00

„Вълшебството на билките“

ЗИ и СД – от 11:15 до 13:30

ПД – от 8:00 до 11:00

„Моят роден град в миналото и днес“

ЗИ и СД – от 11:15 до 13:30

ПД – от 8:00 до 11:00

„България – страна пълна с чудеса“

ЗИ и СД – от 11:15 до 13:30

7 8 9 10 11
ПД – от 8:00 до 11:00

„Формите около нас“

ЗИ и СД – от 11:15 до 13:30

 

ЗИ и СД от 11:15 до 13:30

ОП – от 8:00 до 11:00 –

3 ученици

1. БЕЛ

2. БЕЛ

3. Математика

4. Математика

ЗИ и СД от 11:15 до 13:30

ОП – от 8:00 до 11:00 –

3 ученици

1. БЕЛ

2. БЕЛ

3. Англ. език

4. Математика

ЗИ и СД от 11:15 до 13:30

ОП – от 8:00 до 11:00 –

3 ученици

1.БЕЛ

2.БЕЛ

3.Математика

4.Математика

ЗИ и СД от 11:15 до 13:30

ОП – от 8:00 до 11:00 –

3 ученици

1. БЕЛ

2. БЕЛ

3. Математика

4. Математика

ЗИ и СД от 11:15 до 13:30

14 15 16 17 18
ОП – от 8:00 до 11:00–

3 ученици

1.Математика

2.математика

3. Англ. език

4. БЕЛ

ЗИ и СД от 11:15 до 13:30

ОП – от 8:00 до 11:00

1. БЕЛ

2. БЕЛ

3. Математика

4. Математика

 

 

ЗИ и СД от 11:15 до 13:30

НЕУЧЕБЕН ДЕН

НВО 7 клас

Запознаване със забележителностите на гр. Плевен

ЕКСКУРЗИЯ

НЕУЧЕБЕН ДЕН

НВО 7 клас

21 22 23 24 25
ОП – от 8:00 до 11:00

1.Математика

2.математика

3. Англ. език

4. БЕЛ

ЗИ и СД от 11:15 до 13:30

ОП – от 8:00 до 11:00

1. БЕЛ

2. БЕЛ

3. Математика

4. Математика

ЗИ и СД от 11:15 до 13:30

ОП – от 8:00 до 11:00

1. БЕЛ

2. БЕЛ

3. Англ. език

4. Математика

ЗИ и СД от 11:15 до 13:30

3 клас

ПД /Проектни дейности – за всички ученици /; ОП – обща подкрепа за ученици с пропуски в обучението – Математика; БЕЛ; АЕ; Проект – „Участвай и променяй – родителят, активен партньор в училищния живот”. При лошо време ПД сред природата ще се проведат в училище.

ПОНЕДЕЛНИК ВТОРНИК СРЯДА ЧЕТВЪРТЪК ПЕТЪК СЪБОТА
31 01 02 03 04 05
ПД – 08.00 – 12.30 Природата – нашият дом ПД – 08.00 – 12.30 Културно наследство – исторически музей ПД – 08.00 – 12.30 Културно наследство – Чипровци 8:00 – 18:00 ПД – Природно и културно наследство – учебна екскурзия 9:00 – 12:30 Проект – участие на ученици и родители
07 08 09 10 11 12
ПД – 08.00 – 12.00 С Чипровци в сърцето ОП – 08.00 – 12.30 ОП – 08.00 – 12.30 ОП – 08.00 – 12.30 ОП – 08.00 – 12.30
14 15 16 17 18 19
ОП – 08.00 – 12.30 ОП – 08.00 – 12.30 НЕУЧЕБЕН ОП – 08.00 – 12.30 НЕУЧЕБЕН
21 22 23 24 25 26
ОП – 08.00 – 12.30 ОП – 08.00 – 12.30 ОП – 08.00 – 12.30 11:00 – 12:00 Получаване на удостоверения за завършен клас

4 клас

Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък
14 15 16 17 18
НЕУЧЕБЕН ДЕН – НВО 7 клас ЕКСКУРЗИЯ С УЧЕБНА ЦЕЛ – Посещение на гр. Плевен и неговите забележителности НЕУЧЕБЕН ДЕН – НВО 7 клас
21 22 23 24 25
ОП – 08:00 – 12:10

Математика
ЧП, БЕЛ, БЕЛ, КМ – 4 ученици

ОП – 08:20 – 11:00

Математика, БЕЛ, АЕ – 4 ученици

 

ОП – 08:00 – 12:10 Математика, ЧО, АЕ, БЕЛ, БЕЛ – 4 ученици ОП – 08:00 – 11:20

Математика, АЕ, БЕЛ, БЕЛ, – 4 ученици

ОП – 08:00 – 11:20

ЧП, Математика, БЕЛ – 4 ученици

28 29 30
ОП – 08:20 – 11:20

Математика
ЧП, БЕЛ, БЕЛ, КМ – 4 ученици

ОП – 08:20 – 11:00

Математика, БЕЛ, АЕ – 4 ученици

 

ОП – 08:00 – 12:10

Математика, ЧО, АЕ, БЕЛ, БЕЛ – 4 ученици

5 клас

Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък
14 15 16 17 18
НЕУЧЕБЕН ДЕН – НВО 7 клас ОП – 08:00 – 11:30

Математика, БЕЛ, ЧП, РЕ – 5 ученика

НЕУЧЕБЕН ДЕН – НВО 7 клас
21 22 23 24 25
ОП – 08:20 – 11:20

Математика
ЧП, РЕ, БЕЛ, БЕЛ – 5 ученика

ОП – 08:20 – 12:30

Математика, ИЦ, БЕЛ, АЕ – 5 ученика

 

ОП – 08:00 – 11:30

АЕ, Математика, БЕЛ, ГИ – 5 ученика

ОП – 08:00 – 11:30

Математика, БЕЛ, ЧП, РЕ – 5 ученика

ОП – 08:00 – 11:30

АЕ, ИЦ, Математика, ГИ – 5 ученика

28 29 30
ОП – 08:20 – 11:20

Математика
ЧП, РЕ, БЕЛ, БЕЛ – 5 ученика

ОП – 08:20 – 12:30

Математика, ИЦ, БЕЛ, АЕ – 5 ученика

 

ОП – 08:00 – 11:30

АЕ, Математика, БЕЛ, ГИ – 5 ученика

6 клас

Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък
14 15 16 17 18
НЕУЧЕБЕН ДЕН – НВО 7 клас ОП – 08:00 – 11:30

ЧП,Математика, АЕ, ИЦ-6 ученика

НЕУЧЕБЕН ДЕН – НВО 7 клас
21 22 23 24 25
ОП – 08:20 – 11:20

БЕЛ,Математика,ЧП,АЕ-6 ученика

ОП – 08:20 – 12:30

АЕ,Математика,БЕ,ИЦ-6 ученика

 

ОП – 08:00 – 11:30

БЕЛ , БЕЛ, ГИ, Математика, НЕ – 6 ученика

ОП – 08:00 – 11:30

ЧП,Математика, АЕ, ИЦ-6 ученика

ОП – 08:00 – 11:30

ЧП ‚ БЕЛ,АЕ,Математика – 6 ученика

28 29 30
ОП – 08:20 – 11:20

БЕЛ,Математика,ЧП,АЕ-6 ученика

ОП – 08:20 – 12:30

АЕ,Математика,БЕ,ИЦ-6 ученика

 

ОП – 08:00 – 11:30

БЕЛ , БЕЛ, ГИ, Математика, НЕ – 6 ученика

Заповед за преминаване в обучение от разстояние в електронна среда

ЗАПОВЕД

№ РД 14-193/19.03.2021 г.

На основание чл. 259, ал. 1 от Закон за предучилищното и училищното образование; във връзка със Заповед № РД09-748/19.03.2021 г. на министъра на образованието и науката относно обучението на учениците от 1 до 12 клас, записани в дневна, вечерна, задочна, индивидуална и комбинирана форма на обучение и в дуална система на обучение

ОПРЕДЕЛЯМ:

  1. Следната организация на образователния процес за времето от 22 март 2021 г. до 31 март 2021 г. за учениците от I доVII клас, записани в дневна форма на обучение за учебната 2020/2021 година, а именно:

1.1. образователният процес, както и подкрепата за личностно развитие, се осъществяват от разстояние в електронна среда;

1.2. обучението от разстояние в електронна среда (ОРЕС) се организира чрез платформата MS Teams и други инструменти по преценка на педагогическите специалисти.

1.3. ОРЕС се провежда по учебните предмети от училищния учебен план на съответната паралелка, вкл. часа на класа и часа за организиране и провеждане на спортни дейности;

1.4. ОРЕС се провежда по утвърденото седмично разписание на паралелките за втори учебен срок за учебната 2020/2021 година;

1.5. ОРЕС включва: дистанционни учебни часове, самоподготовка, текуща обратна връзка за резултатите от обучението и оценяване;

1.6. продължителността на дистанционния учебен час за всички видове подготовка е 20 (двадесет) минути за 1-4 клас и 30 (тридесет) минути за 5-7 клас в съответствие с графика за начало на съответния учебен час.

1.7. график на дистанционните часовете за учениците от 1-4 клас за времето от 22.03.2021 г. до 31.03.2021 г. вкл, както следва:

1 час 8.00 – 8.20

2 час 8.40 – 9.00

3 час 9.20 – 9.40

Една почивка – 30 минути.

4 час 10.10 – 10.30

5 час 10.50 – 11.10

6 час 11.30 – 11.50

7 час 12.10 – 12.30

1.8. график на дистанционните часовете за учениците от 5-7 клас за времето от 22.03.2021 г. до 31.03.2021 г. вкл, както следва:

1 час 8.00 – 8.30

2 час 8.40 – 9.10

3 час 9.20 – 9.50

Една почивка – 20 минути.

4 час 10.10 – 10.40

5 час 10.50 – 11.20

6 час 11.30 – 12.00

7 час 12.10 – 12.40

1.9. дистанционните учебни часове включват синхронен урок, при който обучаващият и обучаемите взаимодействат в реално време, едновременно, присъствено, чрез визуален контакт през електронна платформа.

1.10. текущата обратна връзка за резултатите от обучението и текущото оценяване се осъществяват при синхронно взаимодействие на педагогическите специалисти на учителски длъжности индивидуално, в група и/или паралелка. Оценяването става съгласно Наредба № 11 за оценяване резултатите от обучението на учениците. Оценките се вписват в електронния дневник “Школо”;

1.11. ОРЕС се провежда чрез използване на средствата на информационните и комуникационните технологии, като педагогическите специалисти и учениците се включват в дистанционните учебни часове с включена камера. Учениците следват инструкциите за работа в съответния учебен час и изпълняват поставените от педагогическите специалисти на учителски длъжности задачи за работа в часа, в т. ч отговарят на поставени въпроси, споделят решения, изказват мнения и пр.;

1.12. контролни и/или класни работи може да се провеждат само при наличието на технически условия, които гарантират обективното им протичане;

1.13. на учениците се поставят отсъствия в съответствие с чл. 61а от Наредбата за приобщаващото образование;

1.14. формата на обучение на учениците не се променя и остава дневна.

Контрол по изпълнение на заповедта се извършва от директора на училището.

Настоящата заповед да се сведе до знанието на педагогическите специалисти за сведение и изпълнение.

 

ЛЕНА ГЕОРГИЕВА

ДИРЕКТОР /п/

ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА ПРЕМИНАВАНЕ НА УЧЕНИК В ОБУЧЕНИЕ ОТ РАЗСТОЯНИЕ В ЕЛЕКТРОННА СРЕДА (ОРЕС)

Съгласно Закона за предучилищното и училищно образование (ЗПУО) в чл. 12. (1) Всеки гражданин упражнява правото си на образование съобразно своите предпочитания и възможности в детска градина или в училище по негов избор, доколкото в този закон и в подзаконовите актове по прилагането му не е предвидено друго.

(2) Изборът по ал. 1 за малолетните се извършва вместо тях и от тяхно име от техните родители, а за непълнолетните – от учениците със съгласието на техните родители.

Преминаването на ученик в обучение от разстояние в електронна среда се извършва съгласно разпоредбите на ЗПУО чл. 115а и НАРЕДБА № 10 от 1.09.2016 г. за организация на дейностите в училищното образование.

Преминаването на отделен ученик в ОРЕС по негов избор/избор на родител е възможно:

1. До 30 учебни дни – по избор на ученика при условията на чл. 12, ал. 2 от ЗПУО и след заповед на директора на училището при наличие на необходимите технически и технологични средства. Подават се следните документи до директора на училището:

А) Заявление , което може да изтеглите от тук

Б) Декларация, която може да изтеглите от тук

2. Над 30 учебни дни – при обявена извънредна епидемична обстановка, когато присъственият образователен процес в училището не е преустановен, при наличие на необходимите технически и технологични средства, до края на обявената извънредна епидемична обстановка в следните случаи:

    1. Ако поради здравословни причини, удостоверени с медицински документ, присъствието на ученика в училище поставя в риск живота или здравето му.
    2. Ако поради здравословни причини, удостоверени с медицински документ, присъствието на ученика в училище поставя в риск живота или здравето на лица, с които той живее на един адрес.

Подават се следните документи до директора на училището:

А) Заявление , което може да изтеглите от тук

Б) Декларация , която може да изтеглите от тук

3. По избор на ученика при условията на чл. 12, ал. 2 от ЗПУО и след разрешение на Началника на РУО – Монтана.

Подават се следните документи до директора на училището:

А) Заявление , което може да изтеглите от тук

Б) Декларация, която може да изтеглите от тук

Обучението от разстояние в електронна среда включва дистанционни учебни часове, самоподготовка, текуща обратна връзка за резултатите от обучението и оценяване.

Съгласно чл. 8, ал. 8 от Закона за закрила на детето, родителите, настойниците, попечителите или други лица, които полагат грижи за дете, са длъжни да не оставят без надзор и грижа децата до 12-годишна възраст, ако с това се създава опасност за тяхното физическо, психическо и нравствено развитие.