Документи

2023/2024 УЧЕБНА ГОДИНА

СТРАТЕГИЯ ЗА РАЗВИТИЕ НА ОУ ПЕТЪР ПАРЧЕВИЧ 2023-2028

План за изпълнение на дейностите по стратегията за развитие на училището

ПРАВИЛНИК ЗА ДЕЙНОСТТА НА УЧИЛИЩЕТО 2023-2024

УЧИЛИЩЕН УЧЕБЕН ПЛАН 2023-2024

ГОДИШЕН ПЛАН ЗА ДЕЙНОСТТА НА УЧИЛИЩЕТО 2023-2024

Форми на обучение

2022/2023 УЧЕБНА ГОДИНА

СТРАТЕГИЯ ЗА РАЗВИТИЕ НА ОУ ПЕТЪР ПАРЧЕВИЧ

План за действие и финансиране към Стратегията за развитие на училището

ПРАВИЛНИК ЗА ДЕЙНОСТТА НА УЧИЛИЩЕТО 2022-2023

УЧИЛИЩЕН УЧЕБЕН ПЛАН 2022-2023

ГОДИШЕН ПЛАН ЗА ДЕЙНОСТТА НА УЧИЛИЩЕТО 2022-2023

ЕТИЧЕН КОДЕКС НА УЧИЛИЩНАТА ОБЩНОСТ 2022-2023

МЕРКИ ЗА ПОВИШАВАНЕ КАЧЕСТВОТО НА ОБРАЗОВАНИЕТО 2022-2023

ПЛАН-ПРОГРАМА ЗА ПРЕВЕНЦИЯ НА РАННОТО НАПУСКАНЕ И МЕРКИ ЗА НАМАЛЯВАНЕ НА ОТСЪСТВИЯТА 2022-2023

ПРОГРАМА ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА РАВНИ ВЪЗМОЖНОСТИ И ЗА ПРИОБЩАВАНЕ НА УЧЕНИЦИ ОТ УЯЗВИМИ ГРУПИ 2022-2023

2021/2022 УЧЕБНА ГОДИНА

Стратегия за развитие на училището за периода 2020-2024

План за действие и финансиране към Стратегията за развитие на училището

Правилник за дейността на училището

Училищен учебен план

Годишен план за дейността на училището

Етичен кодекс на училищната общност

Училищна програма – мерки за повишаване качеството на образование

Програма за превенция на ранното напускане на училище

Програма за предоставяне на равни възможности и приобщаване на учениците от уязвими групи