Полезна и приятна среща със старши спасители от сектор СОД към РСПБЗН- Монтана, за да знаем как да реагираме и да опазим живота си при различни бедствия и аварии. Благодарим на г- жа Ивалина Георгиева за съдействието.