УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ,

УВАЖАЕМИ УЧЕНИЦИ,

Във връзка със Заповед №РД-01-52/26.01.2021г. на Министъра на здравеопазването и поради удължаване на срока на въведените временни противоепидемични мерки на територията на Република България, считано от 01.02.2021 г. до 30.04.2021 г., ще се възстановят учебните занятия за учениците от 5 до 7 клас в ОУ „Петър Парчевич“ , при спазване на следния график, считано от 04.02.2021 г., както следва:

а) от 04.02.2021 г. до 17.02.2021 г. – присъствено се обучават учениците от 7 клас, а учениците от 5 и 6 клас продължават обучението си в електронна среда от разстояние

б) от 18.02.2021 г. до 2.03.2021 г. – присъствено се обучават учениците от 5 клас, а учениците от 6 и 7 клас ще се обучават в електронна среда от разстояние

в) от 04.03.2021 г. до 17.03.2021 г. – присъствено се обучават учениците от 6 клас, а а учениците от 5 и 7 клас ще се обучават в електронна среда от разстояние

Обучението на учениците от 1 клас до 4 клас ще продължи да се осъществява присъствено.

Учебният процес ще се провежда съгласно разписания алгоритъм за дезинфекция от Министъра на здравеопазването, Насоките за работа на системата на училищното образование и Плана на ОУ „Петър Парчевич“ за действие в условията на COVID-19 през учебната 2020 – 2021 г.

ЛЕНА ГЕОРГИЕВА

ДИРЕКТОР НА ОУ „ПЕТЪР ПАРЧЕВИЧ“