СЪОБЩЕНИЕ

За провеждане на изпити за определяне на годишна оценка

за учебната 2021/2022 година по учебни предмети в 7. клас

 

Учебен предмет дата място Начален час Срок и място за оповестяване на резултатите
Български език и литература – ООП 11.07.2022 ОУ „П. Парчевич“, 2 етаж, класна стая на 7. клас 08:30 11.07.2022, учителска стая
Български език и литература – ИУЧ 11.07.2022 ОУ „П. Парчевич“, 2 етаж, класна стая на 7. клас 13:30 11.07.2022

учителска стая

Английски език 12.07.2022 ОУ „П. Парчевич“, 2 етаж, класна стая на 7. клас 08:30 12.07.2022

учителска стая

Математика – ООП 12.07.2022 ОУ „П. Парчевич“, 2 етаж, класна стая на 7. клас 13:30 12.07.2022

учителска стая

Биология и здравно образование 13.07.2022 ОУ „П. Парчевич“, 2 етаж, класна стая на 7. клас 08:30 13.07.2022

учителска стая

Химия и опазване на околната среда 13.07.2022 ОУ „П. Парчевич“, 2 етаж, класна стая на 7. клас 13:30 13.07.2022

учителска стая

История и цивилизации 14.07.2022 ОУ „П. Парчевич“, 2 етаж, класна стая на 7. клас 08:30 14.07.2022

учителска стая

 

География и икономика 14.07.2022 ОУ „П. Парчевич“, 2 етаж, класна стая на 7. клас 13:30 14.07.2022

учителска стая

Физика и астрономия 15.07.2022 ОУ „П. Парчевич“, 2 етаж, класна стая на 7. клас 08:30 15.07.2022

учителска стая

Немски език – ИУЧ 15.07.2022 ОУ „П. Парчевич“, 2 етаж, класна стая на 7. клас 13:30 15.07.2022

учителска стая

Технологии и предприемачество 18.07.2022 ОУ „П. Парчевич“, 2 етаж, класна стая на 7. клас 08:30 18.07.2022

учителска стая

Физическо възпитание и спорт 18.07.2022 ОУ „П. Парчевич“, спортна площадка 13:30 18.07.2022

учителска стая