Месец: септември 2022

СЪОБЩЕНИЕ

За провеждане на поправителни изпити за учебната 2021/2022 година по учебни предмети в 7. клас през м. септември

 

Учебен предмет дата място Начален час Срок и място за оповестяване на резултатите
Български език и литература – ООП 13.09.2022 ОУ „П. Парчевич“, 2 етаж, класна стая на 7. клас 08:30 13.09.2022, учителска стая
Български език и литература – ИУЧ 13.09.2022 ОУ „П. Парчевич“, 2 етаж, класна стая на 7. клас 13:30 13.09.2022

учителска стая

Английски език 12.09.2022 ОУ „П. Парчевич“, 2 етаж, класна стая на 7. клас 08:30 12.09.2022

учителска стая

Математика – ООП 12.09.2022 ОУ „П. Парчевич“, 2 етаж, класна стая на 7. клас 13:30 12.09.2022

учителска стая

Биология и здравно образование 08.09.2022 ОУ „П. Парчевич“, 2 етаж, класна стая на 7. клас 08:30 08.09.2022

учителска стая

Химия и опазване на околната среда 07.09.2022 ОУ „П. Парчевич“, 2 етаж, класна стая на 7. клас 13:30 07.09.2022

учителска стая

История и цивилизации 09.09.2022 ОУ „П. Парчевич“, 2 етаж, класна стая на 7. клас 08:30 09.09.2022

учителска стая

География и икономика 09.09.2022 ОУ „П. Парчевич“, 2 етаж, класна стая на 7. клас 13:30 09.09.2022

учителска стая

Физика и астрономия 08.09.2022 ОУ „П. Парчевич“, 2 етаж, класна стая на 7. клас 08:30 08.09.2022

учителска стая

Немски език – ИУЧ 14.09.2022 ОУ „П. Парчевич“, 2 етаж, класна стая на 7. клас 13:30 14.09.2022

учителска стая

Технологии и предприемачество 07.09.2022 ОУ „П. Парчевич“, 2 етаж, класна стая на 7. клас 08:30 07.09.2022

учителска стая

Физическо възпитание и спорт 05.09.2022 ОУ „П. Парчевич“, спортна площадка 13:30 05.09.2022

учителска стая